Image Description
Image Description

LixShare

Lix share er en online platform, hvor de studerende i fællesskab skaber en bedre forståelse af det indhold som de læser i deres studiebøger. Lix Share viser bl.a. hvad andre har anset som det mest relevante indhold, ordforklaringer og andet brugbart materiale i forhold til det som den studerende læser.

Hjælp andre studerende med at forstå tekster, ved at linke til uddybende artikler eller videoer.

I projektgruppen udarbejde vi en videnskabelig artikel, en A1 poster og selvfølgelig en prototype. Prototypen blev lavet i adobe XD.

Projektet blev præsenteret for Lix


  • Projekttype

    Skoleprojekt
  • Kunde

    Lix
  • Kompetencer

    Desk research Field research Research planning Agil projektledelse: SCRUM Prototyping